sennder digital freight forwarder

Customers
always first

Vi erbjuder dig de mest konkurrenskraftiga priserna. Bli en del av sennders framgångsberättelse och utnyttja det breda utbudet av viktiga fördelar.

Få en offert
sennder

Transporttjänst

Kyltransport
Expressleveranser
Specialtransporter
Konsumtionsvaror
E-handelslogistik
Samma-dag-logistik

Kyltransport

Tillförlitlighet
Tack vare den senaste tekniken optimerar vi inte bara effektiviteten på våra rutter, utan ser också till att på- och avlastningsfönster hålls.
Bestämmelser och standarder
Oavsett vilka varor som lastas ser vi till att alla transportbestämmelser och riktlinjer följs.

Vi utvecklar transparenta och skräddarsydda lösningar för din logistik-leveranskedja och uppfyller dina krav. Vårt breda nätverk gör att vi kan förse dig med rätt fordon – när som helst. Oavsett transportkrav kan vi alltid uppfylla dina önskemål genom vårt landsomfattande nätverk. Vi har fordon med ett temperaturintervall från -30 °C till +30 °C. Vår erfarna personal kan garantera anslutningar och tillgänglighet i hela Europa. Om platserna för tillverkning, paketering och distribution av dina produkter är utspridda över hela världen är det vår uppgift att kontrollera godsflödet så effektivt som möjligt. Dra nytta av vår flexibilitet och tillförlitlighet. Vi är rätt partner för dig och din kyltransport. Så här ser morgondagens logistik ut. Boka din lastbil, gör en förfrågan eller ring oss. Vi finns här för dig!

Expressleveranser

Effektivitet och snabbhet
Oavsett destination är vi med mer än 3 000 anslutna fordon alltid redo att uppfylla dina krav i hela Europa.
Transparens och noggrannhet
Våra processer är utformade för att vara så transparenta som möjligt. Det gäller ända från transportbokningen, och ända fram till den kompletta transportdokumentationen.

När det gäller expressleveranser tillgodoser vi alla dina krav. Oavsett om det gäller en enda lastpall eller komplett last (FTL, Full Truck Load), har vi alltid det rätta fordonet för dina behov. Vårt företag kännetecknas av intelligens och innovation, vilket ger dig skräddarsydda lösningar enligt dina krav! Vi är anslutna till mer än 3 000 fordon och kan ordna en skåpbil eller lastbil inom 180 minuter över hela Europa. Vårt team av erfarna planerare tar alltid fram en skräddarsydd lösning för att uppfylla dina behov. Oberoende av om det gäller spot-/ad-hoc-, express- eller reguljära transporter kan vi på ett perfekt sätt integrera sennder i din transportkedja. Vi tar hand om hela leveranskedjan för vägtransporter, och du kan enkelt följa varje steg från din smarttelefon eller dator. Vi garanterar snabba och stressfria transporter, utan onödiga bekymmer. Dessutom är din utsedda kontaktperson alltid tillgänglig om du har några frågor.

Specialtransporter

Höga standarder
Vår målsättning är att alltid uppfylla dina behov och att överträffa dina förväntningar. Din utsedda kontaktperson finns alltid till hands för att när som helst hjälpa dig.
Fordon och utrustning
Oavsett hur små eller stora dina krav är, så har vi rätt fordon för dig. Speciella krav i kombination med specialutrustning utgör inga problem för oss.

När det gäller transport av tunga maskiner är skräddarsydda lösningar en förutsättning för en smidig process. Vi anpassar våra tjänster utifrån dina krav, utformar individuella lösningar och integrerar vår process i din leveranskedja. Speciellt inom segmentet för överbelastade eller stora transporter gör vårt kompetenta team och vår mångåriga erfarenhet oss till en lämplig partner för dig. Den växande ekonomiska drivkraften i Europa innebär stora och storskaliga projekt, och vi är väl förberedda och utrustade för dem. Våra dedikerade projektledare besitter mycket goda marknadskunskaper, vilket garanterar en friktionsfri projekthantering enligt tysk standard i enlighet med landsspecifika bestämmelser.

Konsumtionsvaror

Just-in-time-leverans
Det kan hända att färskvaror transporteras som en del av en last konsumtionsvaror. Särskilt i dessa fall, när avhämtning och leverans av varan i rätt tid är viktigt, så är du i goda händer hos oss.
Flexibilitet
För konsumtionsvaror kan det hända att transportkraven ändras i sista minuten. Vi på sennder agerar snabbt och flexibelt för att vara din bästa partner på denna komplexa marknad.

Den enorma variationen av varor och produkter inom konsumtionsvarubranschen gör det till en komplex marknad som kräver mycket specifika lösningar. Blandade laster är ofta en följd av detta, och TV-apparater, konserver och andra hushållsartiklar hamnar i samma lastbil. Företagen i denna bransch är navet i de mest komplexa logistikprocesserna, vilket kräver specifika lösningar anpassade efter kundens behov. Vi på sennder är väl förtrogna med dessa processer och förfaranden. Tack vare vårt team av kunniga experter vet vi hur vi ska agera i exceptionella fall. Vid produktionsstörningar, svängningar i efterfrågan eller produktionsrelaterade förseningar, agerar vi omedelbart. Dessutom är det vårt mål att agera så flexibelt som möjligt, för att på ett perfekt sätt tillgodose våra kunder och deras krav.

E-handelslogistik

Erfarenhet
Utifrån vår erfarenhet av Europas ledande e-handelsföretag kan vi generera värde även till din leveranskedja. Kontakta oss nu!
Flexibel tillgänglighet
Även om kraven ändras i sista minuten, på grund av volymsvängningar, kan vi agera snabbt och flexibelt för att spara in på onödiga kostnader – efter dina behov.

sennder är din one-stop-lösning för alla tjänster. Vi skapar transparens på högsta nivå i alla transportprocesser med hjälp av vår integrerade teknik. I egenskap av transportörpartner till Europas största e-handelsplattformar strävar vi ständigt efter att skapa värde för din leveranskedja. Det är därför som vi har utvecklat vår egen IT-lösning – för din skull! Med ett särskilt fokus på teknik och innovation utvecklar vi skalbara transportlösningar som är anpassade till de centrala aspekterna av de enskilda leveranskedjorna. Vi tillhandahåller maximal optimering av dina e-handelslogistikprocesser. Oavsett av vilka exakta leveransvolymer det gäller kan vi tillsammans utveckla rätt koncept och täcka i princip alla aspekter av e-handelslogistik.

Oversize & Overweight loads

Project work
In the case of large scale projects, the demands of your clients vary considerably. We have trained specialists to calculate the exact volumes and supervise your transports.
Laws and regulations
We know the regulations for intra-German transports and freights that are delivered across Europe. Especially with oversize transports, safety has top priority!

Through our extensive cooperation with Europe’s largest steel companies, our services range from conventional full truck loads (FTL) to the completion of complex large-scale projects. We guarantee an easy handling and the highest level of efficiency, coupled with significant time savings. As a specialist for construction site procurement, we are your competent logistics partner with the highest quality standards in the field of steel and raw material transports. Regardless of your exact transport requirements, we can always meet your needs through our extensive and wide spread network. Oversize or overweight transports are not an issue.

Samma-dag-logistik

Snabbhet
Standby och tillförlitlighet är nyckelfaktorer inom samma-dag-logistik. Detta gör att vi kan tillhandahålla fordon inom några minuter.
Erfarenhet
Genom vårt långa och intensiva samarbete med Europas största e-handelsföretag har vi den erfarenhet som krävs, och vi skapar gärna ett leveranskoncept samma dag tillsammans med dig. Vi kan gemensamt skapa det avgörande mervärdet i din dagliga leveranskedja.

Förändringar i konsumentbeteendet kräver ökad flexibilitet i logistik-leveranskedjan. För att anpassa oss till denna förändring har vi utvecklat ett koncept för samma-dag-leverans för olika e-handelsföretag. Mottot är: beställt idag, levereras idag. Med hjälp av vår egenutvecklade teknik erbjuder vi våra kunder fullständig transparens i hela leveranskedjan och kan leverera i tid. Om det mot all förmodan skulle inträffa förseningar, kommer vårt system att automatiskt meddela dig och ange en ändrad beräknad ankomsttid (ETA). Med ett särskilt fokus på teknik och innovation utvecklar vi lösningar som är anpassade till de centrala aspekterna i din individuella leveranskedja. Oavsett exakta leveransvolymer kan vi tillsammans utveckla rätt koncept och täcka alla aspekter i din samma-dag-leveranskedja.

Transporttyper

Tautliner (försedd med skjutkapell) och skåp

Laddar mätare 13,6 m
Lastvikt 24.000 kg
EUR-pallar (europapallar) 33
Kubikmeter 90 m3

Öppet flak

Laddar mätare 13,6 m
Lastvikt 20 - 30.000 kg
Lastbredd 3,0 m
Lasthöjder 3,0 m
Kubikmeter 90 m3

Växelcontainer och broar

Laddar mätare 13,6 m
Lastvikt 14.500 kg
Lastbredd 3,0 m
Lasthöjder 3,0 m
Kubikmeter 46 m3

Mega

Laddar mätare 13,6 m
Lastvikt 24.000 kg
Lasthöjder 3,0 m
EUR-pallar (europapallar) 33
Kubikmeter 100 m3

Fordonståg

Laddar mätare 15,4 m
Lastvikt 22.000 kg
EUR-pallar (europapallar) 38
Kubikmeter 120 m3

Kyltransport

Laddar mätare 13,6 m
Lastvikt 23.000 kg
EUR-pallar (europapallar) 33
Kubikmeter 90 m3

7,5t / 12,0t

Lastvikt 2.400 / 5.400 kg
EUR-pallar (europapallar) 15 / 18
Kubikmeter 35 / 45 m3

Transportör/Skåpbil

Lastvikt 1.000 kg
EUR-pallar (europapallar) 5
Kubikmeter 7 m3
Otters, vår avsändarplattform

Full synlighet i transportorder med ett enda klick

Med Otters hanterar avsändare alla sina transportorder helt digitalt på en speciell plattform, vilket möjliggör full transparens. Från transportorder över GPS-spårning till dokumenthantering. All viktig kommunikation mellan avsändare och sennder hanteras digitalt med några få klick.

Avsändarens kontrolltorn

Synlighet end-to-end-gör det möjligt att ta beslut om realtidsanalyser och hantera transportdokument digitalt.

Dynamisk förväntad ankomsttid

Håller dig uppdaterad om förseningar och förväntade ankomsttider för att få kontroll över hela transportprocessen.

Aviseringar och varningar under processens gång

Ställ in och ta emot aviseringar och varningar baserade på specifika händelser för att åtgärda störningar innan de stör anslutna logistikflöden.

Dataanalys

Utnyttja datakraften för att maximera effektiviteten i leveranskedjorna med hjälp av historik-och realtidsdata via gränssnitt.

Ta kontakt med våra speditörer

Vårt team av logistikexperter och partnerchefer gör sennder till den smidigaste digitala speditören i Europa. Dagligen gör de det lilla extra för att göra din dag enklare och bättre. Läs några av deras berättelser här, så förstår du varför sennder erbjuder dig så många fördelar på den etablerade vägtransportmarknaden.

Kontakta oss